Art that touches the heart

באמצעות קנבס, מכחול וצבעים, הופכת אסתי הס את החומר לרוח.

באמצעות קנבס, מכחול וצבעים, הופכת אסתי הס את החומר לרוח.

האם אתם מעוניינים להנציח אדם גדול או סבא יקר? אולי להנציח פיסת נוף היסטורית או מזכרת מהבית הישן והאהוב? אם אתם רוצים לפרגן לעצמכם ציור דיוקן של דמות אהובה ברמה אומנותית גבוהה, או אם אתם רוצים להעניק לתורם הראוי להוקרה או לאדם אהוב מתנה יוקרתית שמתבלטת בייחודיות שלה, אתם מוזמנים לשלוח מייל ל:

האם אתם מעוניינים להנציח אדם גדול או סבא יקר? או אולי להנציח פיסת נוף היסטורית או מזכרת מהבית הישן והאהוב? אם אתם רוצים לפרגן לעצמכם ציור דיוקן של דמות אהובה ברמה אומנותית גבוהה או אם אתם רוצים להעניק לתורם הראוי להוקרה או לאדם אהוב מתנה יוקרתית שמתבלטת בייחודיות שלה אתם מוזמנים לשלוח מייל ל: