הרבי מלובביץ' זי"ע

אקוורל על נייר. גודל 78 * 58.

לעיתים נראה כי מעשה הציור מתחיל עם פריסת הדף ונטילת המכחול ליד. למעשה פעולת הציור עשויה להתחיל הרבה לפני כן. ציור זה של הרבי מלובביץ' התפתח בעיני רוחי זמן רב בטרם יישמתי אותו על הדף. עם הזמן התבהר לי איך בדיוק אני רוצה שהציור ייראה ומה אני מעוניינת שיבטא. או אז המתנתי רק להזדמנות להגשים את הרצון הזה ולהוציא אותו על הדף. היה לי חשוב להשאיר הרבה אוויר ולהדגיש את הפואנטה, את המוקד של התמונה, כשכל השאר הולך ומתפוגג. המעבר מצבעים קרים לחמים בא לבטא את אישיותו המנהיגותית של הרבי מלובביץ', אישיות ששילבה אהבה, חמימות ומידות נעלות, בד בבד עם הנהגה ברורה ושקולה.

אפשרויות רכישה:

מקור: 27,000$

ליטוגרפיה עם חתימה אורגינלית: $1,500
זמינות: 89 ליטוגרפיות בלבד.