Art that touches the heart

תנו לאסתי הס לעזור לכם לשמר את זכרו של אדם אהוב או מקום מיוחד. אסתי תתבונן בתמונות, תקשיב למה שיש לכם לספר ותראיין אתכם על אודות האדם או המקום, כדי לקבל הבנה מעמיקה יותר באמצעות הסיפורים שלכם. כך היא תיצור עבודת אומנות איכותית עבורכם בהתאמה אישית על פי הזמנה. ציור שיבטא את הזיכרונות היקרים לכם, את הדמות שאתם מוקירים ואת הערכים שהיא מבטאת באופן המתאים לכם ביותר. צרו קשר באמצעות אימייל:

Harp to internet
saxophone to internet
Violin to internet